Skip to content

March 10, 2012

2 Comments leave one →
  1. Alba permalink
    March 10, 2012 7:39 am

    Boníssim …qui s ha pensat que es aquest Gallardón?es tan idiota que pensa que el motiu d abortar es la por a perdre la feina? No te mare aquest? Ni germanes? Ni amigues?…segur que no

  2. March 10, 2012 12:29 pm

    Em temo que si les té, no se l´estimen gaire i per això está traumat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s